CHARLES de FOUCAULD

 

Károly, Jézus kistestvére

1858. szeptember 15. – 1916. december 1.

 

1858. szeptember 15-én született Strasbourgban.

 

Már serdülő korában elveszti hitét. Húszévesen katonatiszt lesz. Algériába küldik. Három évvel később elhagyja a katonaságot és élete veszélyeztetésével tudományos kutatómunkába kezd Marokkóban. A muzulmán hittel való találkozása, az igazság szenvedélyes keresése, unokanővérének tapintatos jósága és barátja, Huvelin atya segítsége újra felfedezteti vele a keresztény hitet 1886. október végén. Megtérése teljes és végleges.

 

„Amint hittem, hogy van Isten, azonnal

megértettem, hogy nem tehetek mást,

mint hogy egészen érte éljek.”

 

Fokozatosan felismeri, hogy Jézust követni, Őt szenvedélyesen szeretni annyi, mint azt tenni, amit Jézus tesz: közel lenni a legelhagyatottabbakhoz, a távol lévőkhöz.

 

„Minden kereszténynek apostolnak kell

lennie, ez nem tanács, ez parancs,

ez a szeretet parancsa.”

 

1901-ben pappá szentelik. A Szaharába megy, megpróbál egyszerűen barátja és testvére lenni a sivatagi nomádoknak. Nem téríteni szándékozik, hanem szeretni. Egész életével akarja „kiáltani az Evangéliumot”.

 

1916. december 1-én meggyilkolja egy szenuszita tuareg csapat.

 

A VASADI KATOLIKUS KÁPOLNA

Szentmise és az elkészült secco megáldása - 2009. szeptember 13.

Meditációs marionett játék Boldog Charles de Foucauld életéről, mely a szimbólumok nyelvén egyszerre szól a lélekhez, a szívhez, a szemhez és a fülhöz.

 

„Isten szeretete és az emberek

szeretete, ez az egész életem.”

 

Boldog Charles de Foucauld liturgikus ünnepe
december 1-én, halálának évfordulóján.

Boldoggá avatása: 2005. november 13., Róma

Hálaadó szentmise - HOMÍLIA: Róma, Tre Fontane

 

 

 

Atyám,

Átadom magamat Neked,

tégy velem

tetszésed szerint.

Bármit teszel is velem,

megköszönöm,

mindenre kész vagyok,

mindent elfogadok,

csak akaratod bennem

és minden teremtményedben

beteljesüljön.

Semmi mást

nem kívánok Istenem.

Kezedbe ajánlom lelkemet,

Neked adom Istenem,

szívem egész szeretetével,

mert szeretlek,

és mert szeretetem igényli,

hogy egészen

Neked adjam át magam,

hogy végtelen bizalommal

egészen kezedbe

helyezzem életemet,

mert Te vagy az én Atyám.

 

Károly, Jézus kistestvére

 

LELKISÉGI NAPOK MÁRIABESNYŐN
2011. május 26-28-ig

A boldoggáavatási dekrétum szövege

Joseph Ratzinger: Názáretről és Charles de Foucauld-ról 1976-ban "JÉZUS KRISZTUS ISTENE" című műből

Gianni Valente: Charles de Foucauld - küldetés a mai pusztaságban

Jézus Kistestvérei Női Szerzetes Közösség

Jézus Kistestvérei férfi kongregáció

A názáreti lelkiség bemutatása

 

 

Kérdése van? Írjon nekünk!     info@charlesdefoucauld.hu     Látogasson vissza később is!